Indefrysningsordning

Vores indefrysningsordning giver dig mulighed for at udskyde (indefryse) en del af elregningen for din husstand eller din virksomhed.

Tilmeld dig indefrysningsordningen
Ordningen er blevet indført med kort varsel i slutningen af 2022 og du kan tilmelde dig på minForsyning.  Det er en helt frivillig ordning, og den er midlertidig. Du kan i øvrigt altid finde en knap til at logge på minForsyning øverst i højre hjørne her på hjemmesiden.

Sådan fungerer ordningen
Indefrysningsordningen fungerer som et lån, hvor du afdrager til dit energiselskab med en rente, der er fastsat af staten.

  • For private husstande er renten 2,0 % og for virksomheder er den på 4,4 % det første år og bliver efterfølgende fastsat af Klima-, energi-, og forsyningsministeren.
  • Du kan opnå indefrysning for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023 og det vil kun være muligt at indefryse regninger, du ikke allerede har betalt.
  • Det koster et gebyr på 260 kr. at tilmelde sig. Dette er et engangsgebyr.

Metode og vilkår

Indefrysning af din regning er på forskellen mellem din afregningspris og prisloftet på 0,8 kr. pr. kWh. Afregningsprisen beregnes som elprisen (dvs. inkl. mark-up), gebyrer og abonnement til el-handleren. Elafgifter, tariffer, herunder net-abonnement og moms, indgår ikke i afregningsprisen.

Senest 1 måned før afviklingsperioden påbegyndes skal du meddele, om du vil afdrage den samlede indefrysning over en 4-årig periode eller straks indfries.  

Hvis du vælger at afdrage over en 4-årig periode er perioden 1. november 2024 til 31. oktober 2028. Du har til enhver tid ret til at indfri den samlede indefrysning. 

I tilfælde af at du ikke afdrager på den indefrosne energiregning efter vi har gennemført vores almindelige rykkerprocedure og sendt mindst to rykkere, kan Erhvervsstyrelsen overtage gælden fra med henblik på statslig inddrivelse.

Afmeldelse

En husstand eller kunde løbende kan afmelde sig indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de energiregninger, der udstedes efter afmelding. Efterfølgende skal du beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfris.

Hvis du har afmeldt dig indefrysningsordningen, inden for indefrysningsperioden kan du på ny anmode om indefrysning på linje med øvrige kunder.

En virksomhed straks skal afmelde indefrysningsordningen, hvis den overskrider beløbsgrænsen for hvor stort et beløb, der må indefryses. Beløbsgrænsen beregnes på koncernniveau. Virksomheden skal ved afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling og angive om tilbagebetalingen vil ske til en eller flere energivirksomheder. Vi vil på førstkommende energiregning opkræve det samlede beløb over beløbsgrænsen, der skal betales tilbage.

Fraflytning

Når du flytter vil husstanden eller virksomheden modtage en opgørelse over den samlede indefrysning.

  • Ved fraflytning skal en husstand eller virksomhed på ny anmode om indefrysning, hvis de vil benytte sig af indefrysningsordningen på den nye adresse.  
  • Ved fraflytning kan en husstand eller virksomhed indgå aftale om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse.  
  • Ved fraflytning skal en husstand eller virksomhed i forbindelse med fraflytningen beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.  
  • Husstanden eller virksomheden kan også efter fraflytning tilgå oplysninger om indefrysningen hos os via minForsyning.

Leverandørskifte

Hvis du skifter el-leverandør vil du modtage en opgørelse over den samlede indefrysning fra os. Hvis du fortsat vil benytte dig af indefrysningsordningen, skal man som husstand eller virksomhed på ny anmode om indefrysning.

Ved leverandørskifte skal en husstand eller virksomhed beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries. Du kan i dette tilfælde stadig tilgå oplysninger om indefrysningen hos os på minForsyning.

Du kan læse mere om indefrysningsordningen på borger.dk

Beregningseksempel

For at give en bedre ide om, hvor meget af din regning, du kan udskyde (indefryse), har vi lavet et regneeksempel.

OBS: Eksemplet nedenfor er baseret på estimater. Der er mange parametre, som spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplets resultat tages med forbehold.

Vi har baseret nedenstående regneeksempel på to forudsætninger.

  • Årligt elforbrug på 4.000 kWh/år
  • En elpris på 1,6008 kr./kWh (elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i 2022 januar-oktober.

Regneeksempel på indefrysningsordning.png