Luk besked

Luk besked
Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/
 

Nyheder

 • Formand hos Energi IKast

  Medarbejdende formand til at stå i spidsen for vores dygtige anlægsteam.

  Alternate Text

  Læs mere her: medarbejdende formand

 • Energi Ikast A.m.b.A. - Ordinær generalforsamling

  Ordinær generalforsamling, afholdes på Europavej 2, Ikast, mandag den 7. maj 2018 kl. 19.30.

 • Bortfald af grundbeløb

  Generel orientering om konsekvenserne af grundbeløbet fra og med 2019. Mange fjernvarmeforbrugerne over hele landet bliver fra og med 2019 ramt af prisstigninger, da det såkaldte grundbeløb bortfalder

  Alternate Text

  Generel orientering om konsekvenserne af grundbeløbet fra og med 2019.

  Mange fjernvarmeforbrugerne over hele landet bliver fra og med 2019 ramt af prisstigninger, da det såkaldte grundbeløb bortfalder.

  Grundbeløbet har i en årrække været en væsentlig indtægt for mange mindre og større varmeværker og har således været med til at nedbringe den årlige forbrugsafgift væsentligt.

  Afskaffelse af grundbeløbet diskuteres for øjeblikket i pressen og er genstand for en række politiske overvejelser.

  Energi Ikast Varme forventer i 2018 at modtage 8,0 mio. kr. i grundbeløb heraf vedrører 3,3 mio. kr. varmeforsyningen i Engesvang.

  Grundbeløbet for Engesvang svarer til en reduktion af varmeprisen i 2018 på 341 kr. pr. MWh. Den nuværende varmepris i Engesvang er efter denne reduktion 300 kr. pr. MWh. Der er således tale om et væsentligt tilskud, som bortfalder fra og med 2019, hvilket betyder, at forbrugsafgiften i Engesvang stiger betragteligt i 2019 jævnfør nedenstående.

  I Engesvang vil en standardforbruger (En standardforbruger er defineret som en forbruger med et hus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh) for 2019 skulle betale en årlig forbrugsafgift på 15.000 kr. – 16.000 kr. Til sammenligning betaler en standardforbruger i Ikast/Bording en forbrugsafgift på 11.000 kr. – 12.000 kr.

  Tilsvarende priser for 2018 i Engesvang og Ikast/Bording udgør henholdsvis 8.617 kr. og 10.880 kr.

  Beregningen af forbrugsafgiften for 2019 er foretaget på grundlag af budgetforudsætninger for 2018.

  Engesvang og Ikast/Bording er opdelt i to forsyningsområder med to forskellige priser. Opdelingen af forsyningsområderne er aftalt som en af betingelserne for fusionen mellem henholdsvis Energi Ikast Varme A/S og Bording Kraftvarmeværk A.m.b.A og efterfølgende Energi Ikast Varme A/S og Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk.

  Forskellen i forbrugsafgiften mellem Engesvang og Ikast/Bording afspejler således et historisk forskelligt omkostningsniveau, som blev indarbejdet i betingelserne for ovennævnte fusioner.

  Afskaffelse af grundbeløbet betyder en stor stigning i forbrugsafgiften for forbrugerne i Engesvang, men fjernvarmen er stadig konkurrencedygtig sammenlignet med andre varmekilder.

  Afskaffelsen af grundbeløbet er yderst beklagelig, da Energi Ikast ikke har ønsker om at hæve priserne, da varmeforsyningens overordnede formål er at levere billigst muligt varme til forbrugerne, som også er ejere.

  Ifølge varmeforsyningsloven skal forsyningen drives uden, at der oparbejdes et over- eller underskud i forhold til forbrugerne/ejerne.

  Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte adm. direktør Jørgen Mosegaard på jmo@energi-ikast.dk eller driftsleder Peter Johansen på ph@energi-ikast.dk

 • Energi Ikast får ny direktør

  Energi Ikast får ny direktør pr. 1. december, idet den nuværende direktør Kaj Hansen fratræder af helbredsmæssige årsager.

  Alternate Text

  Bestyrelsen har som ny direktør valgt at ansætte Energi Ikasts nuværende økonomidirektør Jørgen Mosegaard, der har haft ansvar for økonomi og administration i Energi Ikast de seneste 14 år. Jørgen Mosegaard har en baggrund som cand.marc.aud. og erfaring fra såvel revisionsbranchen som fra private produktionsvirksomheder og naturligvis fra energibranchen.

  Formand for bestyrelsen, Bjarne Andersen, fortæller, at det naturligvis er beklageligt at skifte direktør grundet sygdom, og at skiftet sker efter ønske fra og gensidig aftale med Kaj Hansen.

  ”Vi har i Energi Ikast siden 2001 nydt godt af Kaj Hansens store indsats og engagement samt hans evne til at skabe relationer og samarbejder. Herudover ikke mindst hans evne til at skabe resultater og løsninger i vanskelige forhandlinger”, og Bjarne Andersen fortæller videre ”direktørskiftet ændrer ikke på vores strategi og fokus på at sikre vore andelshavere en god, stabil og konkurrencedygtig el-, fjernvarme- og fiberforsyning med et højt serviceniveau.”

 • Energi Ikast til Open by Night

  I fredags deltog Energi Ikast ved Open by Night i Ikast med det formål at møde kunderne og fortælle om vores gratis energirådgiverfunktion.

  Alternate Text

  I fredags var Klaus, Jeppe og Peter fra Energi Ikast på Strøget i Ikast for at deltage med en stand til Open by Night. 

  Det primære formål var at møde nogle af vores kunder og fortælle dem om vores gratis energirådgiverfunktion. Det var særdeles succesfuldt med i alt 68 husstande som tilkendegav, at de efterfølgende ønsker besøg af vores Energirådgiver. Klaus, som er energirådgiver, begynder at lave aftaler sidst i denne uge.

  Udskydelsen af motivationstariffens indførelse til 2019 gjorde det endnu mere aktuelt at deltage i arrangementet. Hermed fik vi kontakt med endnu flere af Energi Ikasts kunder, så de kan nå at få glæde af den gratis energirådgiverfunktion, inden motivationstariffen træder i kraft.

  Ved et besøg af energirådgiveren gives der gode råd og vejledninger omkring bl.a. drift af fjernvarmeanlægget, så den enkelte kunde kan udnytte fjernvarmevandet bedre i installationen og imødegå eventuelle konsekvenser af den nye tarif.

  Jeppe, der er maskinmesterstuderende og skriver bachelorprojekt ved Energi Ikast uddelte en spørgeskemaundersøgelse som led i arbejdet med bachelorprojektet. Der var i alt 40 venlige personer, som udfyldte skemaet, hvilket Jeppe var meget tilfreds med.Få et gratis energitjek & spar penge på regningen

Bestil et besøg af vores professionelle energirådgiver. Han laver en gennemgang af boligen med fokus på dit forbrug af el, vand og varme for at identificere evt. potentielle besparelser. Gør noget ved det nu!

BOOK TID NU

Send vores energirådgiver en forespørgsel og han kontakter dig

Feltet 'Navn' skal være udfyldt
Feltet 'Telefon nr.' skal være udfyldt
Feltet 'Emne' skal være udfyldt