Kundeportal

På kundeportalen kan du se dit forbrug, kontoudtog og regninger.

Du kan logge ind med din e-mail og adgangskode. Du skal bruge dit kundenummer og din internetkode, som du finder på den seneste regning, når du logger ind første gang.

Knap til Kundeportal

Billeder viser en bærbarcomputer