Kundeportal

På kundeportalen kan du se dit forbrug, kontoudtog og regninger.

Du kan logge ind med din e-mail og adgangskode. Du skal bruge dit kundenummer og din internetkode, som du finder på den seneste regning, når du logger ind første gang.

Knap til Kundeportal