Find svar på dine spørgsmål

Herunder finder du svar på en række spørgsmål, som vi ofte får stillet. Klik på den kategori, som dit spørgsmål drejer sig om. 

El

Hvordan køber du el?
Hvilke elprodukter, kan du vælge?

Bestil el fra os ved at skrive til os på info@energi-ikast.dk eller på Facebook.

Energi Ikast Elhandel tilbyder som medejer af Samstrøm a/s to forskellige elprodukter:

Samstrøm REN SPOT: Din pris svinger og følger markedet, så du sparer penge, når elprisen er lav. Abonnementsprisen er 10 kr./måned og der er et tillæg på 6,12 øre/kWh.

Samstrøm REN SPAR: Samme egenskaber som REN SPOT, men uden tillæg. Til gengæld betaler du et højere abonnement på 36,25 kr./måned. 

Vi anbefaler Samstrøm REN SPOT, hvis man (som de fleste privatkunder) har et forbrug på under 5.150 kWh om året. Derfor sender vi dig som udgangspunkt en Samtstrøm REN SPOT kontrakt, hvis du ønsker Energi Ikast Elhandel som din elleverandør.

Vi har taget det grønne valg for dig

REN SPOT og REN SPAR er med fuld afdækning af dit forbrug med vindmøllecertifikater. Vi kan tillade os at kalde det grøn strøm fordi vi køber vindmøllecertifikater der dækker alle vores kunders forbrug 100%. Netop derfor kan vi med god samvittighed mærke vores produkt med det grønne blad i mærkningsordningen for grøn strøm.

Hvad betyder bladene?

Du kan læse mere om vores elprodukter på Samstrøms hjemmeside.

,
Er der en opsigelsesperiode i en elaftale?

Hos os er der ingen bindingsperiode og dermed heller ikke noget opsigelsesvarsel på din aftale. 

,
Hvordan skifter du elprodukt hos os?

Som udgangspunkt sender vi dig en Samtstrøm REN SPOT kontrakt, hvis du ønsker Energi Ikast Elhandel som din elleverandør.

Ønsker du at høre mere om Samstrøm REN SPAR eller skifte til produktet, kan du kontakte vores kundeservice ved at skrive til os på info@energi-ikast.dk eller på Facebook.

,
Hvorfor skal du vælge en elleverandør?

Ifølge den nuværende ellovgivning som trådte i kraft 1. april 2016, skal du som elkunde selv vælge din elleverandør. Dette skyldes, at forsyningspligten i den nye lovgivning blev erstattet af en leveringspligt til ”husholdningskunder”, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal el-kunden foretage et aktivt valg af elleverandør. 

,
Hvorfor skal du oplyse dit cpr nr.?

Pr. 1. april 2016 skal alle elkunder i Danmark oprettes i en fælles database for elmarkedet. For at kunne oprette en kunde i databasen kræves der et cpr.nr. Dette giver også dig som elkunde tryghed, da det forhindrer fejlagtige leverandørskifter eller, at andre kan tilmelde dig hos en ny elleverandør uden din accept.  

Værd at vide
Før du gør-det-selv

..er det en god ide at sikre dig, hvilke opgaver du selv må udføre og hvilke, du bør overlade til en autoriseret installatør. Der er gode råd og vejledning at finde om dette samt om, hvordan man udfører lovligt gør det selv arbejde godt og sikkert hos Sikkerhedsstyrelsen.

Klik for at komme til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

,
Ved strømsvigt

Oplever du strømsvigt i din bolig, kan det enten skyldes fejl i boligens installationer eller fejl på Ikast El Nets forsyningsnet.  

Hvis strømmen er gået til din bolig, skal du kontakte din elleverandør. Du kan finde din elleverandør på din seneste elregning.
OBS: Før du kontakter din elleverandør, er der nogle ting du selv kan tjekke. 

Se, om der er fejl i boligens egne installationer

1. Gå ud og se om din HFI/HPFI-afbryder er slået fra. Hvis dette er tilfældet, kan det være en fejl i din egen elinstallation. Hvis dette ikke er tilfældet, gå da videre til "Hvis det ikke er din egen elinstallation".
2. Slå derefter alle dine gruppeafbrydere/sikringsautomater fra ved at vippe kontakterne ned.
3. Dernæst skal du slå HFI/HPFI-afbryderen til.
4. Slå nu gruppeafbryderen/sikringsautomaterne til én efter én. Når strømmen går igen, har du fundet gruppen med fejl.
5. Sluk alle stikkontakter i den gruppe, hvor der er fejl. Det bør stå på dine gruppeafbrydere/sikringsautomater hvilke grupper, der hører til boligens forskellige rum og funktioner.
6. Slå HFI/HPFI-afbryderen til igen.
7. Nu skal du slå den gruppeafbryder til, hvor du har sporet fejlen.
8. Tænd for alle stikkontakter og alle dine el-apparater, der er tilkoblet den pågældende gruppe, én efter én. Når strømmen går, har du identificeret fejlkilden.
9. Udskift den afbryder eller det apparat, der viser sig at være årsag til afbrydelsen.
10. Findes fejlen i selve elinstallationen skal du få en autoriseret elinstallatør til at løse problemet.

Hvis det ikke er din egen elinstallation

1. Tjek om der er strøm til elmåleren. L1, L2, L3 skal være vist i displayet.
2. Tjek om gadelamperne er tændt, hvis det er mørkt og de burde være tændte.
3. Tjek om dine naboer har lys. Hvis der er andre end dig som mangler strøm, er der tale om en decideret strømafbrydelse. I dette tilfælde skal du kontakte din elleverandør eller Ikast Elnet. De vil hjælpe dig videre.

,
Hvem ejer stikledningen?

Elforsyning:

Hvert hus er forbundet med et kabelskab, hvorfra der løber en stikledning ind til den enkelte husstand. Energi Ikast ejer kabelnettet frem til kabelskabet. Stikledningen, der går fra kabelskabet og ind til det enkelte hus, ejer grundejeren selv, og Energi Ikast kender ikke placeringen af stikledningen.

Kabelsøger:

Der kan mod betaling sendes en medarbejder ud med en kabelsøger, der kan finde elstikledninger. Kontakt Energi Ikast herom ved at skrive til os på info@energi-ikast.dk eller på Facebook.

Fjernaflæste målere

Fjernaflæste målere
Vejledning til din varmemåler

Her kan du finde vejledninger til din fjernaflæste varmemåler. 

Vejledning til model MC602 - klik her

Vejledning til model MC402 - klik her.

,
Tænd for din elmåler

Hvis din elmåler har været afbrudt f.eks. på grund af flytning, skal du selv tænde for den igen. Før du kan tænde for måleren, skal du kontakte din elleverandør, som så aktiverer måleren for dig. 

Du kan finde en vejledning her

Flytning

Tilflytning
Er det nok at du melder tilflytning til folkeregisteret?

Nej det er det ikke. Da Energi Ikast ikke er en offentlig virksomhed, får vi ikke besked fra Folkeregisteret, når du melder flytning. Derfor er det vigtigt, at du også melder flytning til os.

,
Hvordan melder du en tilflytning?

Ved en tilflytning skal du melde det til os ved at udfylde spørgeskemaet her på hjemmesiden, under kundeservice og "Meld flytning".

,
Hvornår skal du melde tilflytning?

Du skal melde tilflytning snarest muligt, dog senest 3 dage efter tilflytning.

,
Disse oplysninger skal du afgive ved tilflytning

Når du melder tilflytning har vi brug for tilflytningsadressen, dato for tilflytning samt tilflytters navn, cpr.nr., tlf.nr. og e-mail.

Hvis du har kendskab til fraflytters navn og nye adresse må dette også gerne oplyses.

,
Når faktureringsadressen skal være en anden end leveringsadressen

Hvis du administrerer en anden bolig end den du bor i, f.eks. et dødsbo eller en udlejningsejendom m.f., hvor regningen skal sendes til en anden adresse, kan du oplyse dette i noter, når du udfylder flytteformularen.

Fraflytning
Er det nok at melde fraflytning til folkeregisteret?

Nej det er det ikke. Da Energi Ikast ikke er en offentlig virksomhed, får vi ikke besked fra Folkeregisteret, når du melder flytning. Derfor er det vigtigt, at du også melder flytning til os.

,
Hvordan melder du en fraflytning?

Ved en fraflytning skal du melde det til os ved at udfylde spørgeskemaet her på hjemmesiden, under kundeservice og "Meld flytning".

,
Hvornår melder du en fraflytning?

Du skal melde fraflytning snarest muligt, dog senest 3 dage efter fraflytning.

,
Disse oplysninger skal du afgive ved fraflytning

Når du fraflytter har vi brug for fraflytningsadressen, dato for flytningen samt din nye adresse.

Har du kendskab til tilflytters navn og tlf.nr. må dette også meget gerne oplyses.

Hvis du fraflytter en lejebolig, bedes du oplyse udlejers navn samt tlf.nr. i noter, nå du udfylder flytteformularen.

,
Hvorfor skal du oplyse min nye adresse?

Da vi skal sende dig en flytteopgørelse, er det vigtigt, at du oplyser os din nye adresse. Hvis ikke vi har din adresse, vil behandlingen af din flytteopgørelse tage væsentligt længere.

,
Hvorfor skal du oplyse udlejers navn og tlf.nr.?

Det er vigtigt, at du informerer os om navnet på din udlejer samt hans tlf.nr., så vi ved, hvem vi skal kontakte for at få oplyst, hvem der flytter ind i boligen og skal registreres som ny forbruger.

,
Behold din betalingsservice aftale ved flytning

Når du flytter, er det meget lettere for os at sende dig din flytteopgørelse og et eventuelt tilgodehavende, hvis du beholder din aftale om betalingsservice. Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du et evt. tilgodehavende udbetalt via NemKonto. I den sammenhæng skal vi bruge dit CPR-nummer for at kunne gennemføre udbetalingen.

,
Hvornår modtager du en flytteopgørelse?

Du modtager en flytteopgørelse fra os inden for fire uger, efter du er flyttet.

Find svar om varme

Værd at vide
Hvor kommer min fjernvarme fra?

Den varme Energi Ikast leverer til vores kunder produceres på forskellige værker i nærområderne. I Engesvang laver vi grøn varme fra udtjente paller på flisværket, i Bording satte vi en ny varmepumpe i drift i starten af 2020, i Isenvad har vi et solvarmeanlæg, der suppleres af naturgaskedler og i Ikast får vi leveret grøn flis-varme fra Herningværket. Læs mere om din fjernvarme her.

,
Hvem ejer stikledningen?
Der ligger en stikledning ind til hvert hus, som forsyner med varme. Energi Ikast ejer stikledningen helt ind til hovedhanen i huset.
Hvordan bestiller jeg fjernvarme
Ønsker du at få fjernvarme?

Hvis du ønsker at konvertere til fjernvarme eller er ved at bygge nyt hus og skal have etableret fjernvarme, så er der tiltag, som du selv skal gøre. Du kan læse mere om det her.

,
Hvad er tilslutningsbidrag?

Som ny kunde ved Energi Ikast Varme skal du betale et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. Herudover betales et byggemodningsbidrag. Eksisterende fjernvarmekunder betaler et investeringsbidrag ved udvidelse af BBR arealet. Du kan læse mere om takster og bestemmelser for de forskellige bidrag her.

Forbrug
Sådan aflæser du din varmemåler

Her kan du finde vejledninger til din fjernaflæste varmemåler. Vejledning til model MC602 - klik her. Vejledning til model MC402 - klik her.

Dit kundeforhold

Administration af dødsbo
Hvilke oplysninger skal gives ved dødsbo?
Det er vigtig, at bestyreren af et dødsbo kontakter os omkring hvilken beslutning, der er er truffet i forhold til fortsat levering af el og varme på adressen for boet. Således ved vi, om der er behov for at lukke for forsyningen.
,
Er der forskel på leje- og ejerbolig i forbindelse med dødsbo?
Nej, der er ikke forskel på, hvilke oplysninger vi har brug for alt efter, om det er en leje- eller en ejerbolig. Bestyreren af dødsboet skal kontakte os hurtigst muligt for at aftale, hvad der skal ske med den videre forsyning af el og varme.
,
Dine kontaktoplysninger
Hvordan ændrer du dine kontaktoplysninger?

Hvis du har behov for at ændre kontaktoplysninger hos os er du meget velkommen til at kontakte kundeservice ved at skrive til os på info@energi-ikast.dk eller på Facebook. Det er vigtigt, at vi har de korrekte kontaktoplysninger, så vi kan sende dig oplysninger vedrørende regninger osv.

,
Hvad sker der med betalingsservice ved bankskifte?
Dine tilmeldinger til betalingsservice følger ikke med, hvis du skifter bank. Du skal derfor bede din nye bank om at tilmelde dine regninger til betalingsservice igen.

Din regning

Betaling af regning
Hvordan opkræves dit forbrug?

Dit el- og varmeforbrug opkræves via 4 acontorater om året i. Vand og kloak opkræves to gange årligt. Raterne forfalder til betaling i februar, maj, august og november, hvor februar og august indeholder el, varme, vand og kloak og maj og november el og varme. Årets første acontorate indeholder også en årsopgørelse fra det foregående år.

,
Har du modtaget en betalingspåmindelse?

Hvis du ikke betaler din regning til tiden, sender vi dig en betalingspåmindelse, hvor der er pålagt et gebyr på 100 kr. Hvis du har betalt inden for de sidst to dage, inden du har modtaget betalingspåmindelsen, kan du se bort fra denne.

,
Er det muligt at få en betalingsaftale?

Hvis du ønsker en betalingsaftale, kontakt vores kundeservice ved at skrive til os på info@energi-ikast.dk eller på Facebook.

,
Hvordan tilmeldes din regning automatisk betaling?

Vi har gjort det nemt for dig at betale dine regninger til tiden. Du kan selv tilmelde dig automatisk betaling her på hjemmesiden. Læs mere om, hvordan du tilmelder automatiske betalinger her.

,
Hvad er motivationstarif?

Energi Ikast ændrede fra den 1. januar 2019 modellen for fjernvarmeafregningen. I stedet for den gamle model bruger vi en ny afregningsmodel med en indbygget motivationstarif. For de fleste fjernvarmekunder vil ændringen ikke have nogen indflydelse på regningen. Men helt kort forklaret, så betyder motivationstariffen, at hvis din gennemsnitlige returtemperatur på dit fjernvarmevand ligger over vores grænseværdi, så pålægges der en tillægstarif på 3 kr./⁰C/MWh. Du kan læse mere om motivationstariffen og se en video om, hvordan du finder ud af om du er pålagt tarif her.

,
Genåbning af strømmen

Hvis din elmåler har været afbrudt pga. f.eks. manglende valg af elleverandør ved flytning eller manglende betaling, sørger vi for signal til den igen, så snart det er på plads. Herefter skal du selv tænde for strømmen igen på din elmåler. Find vejledningen til det her.

Administration af dødsbo
Er der forskel på leje- og ejerbolig i forbindelse med dødsbo?
Nej, der er ikke forskel på, hvilke oplysninger vi har brug for alt efter, om det er en leje- eller en ejerbolig. Bestyreren af dødsboet skal kontakte os hurtigst muligt for at aftale, hvad der skal ske med den videre forsyning af el og varme.
,
Hvilke oplysninger skal opgives ved dødsbo?
Det er vigtig, at bestyreren af et dødsbo kontakter os omkring hvilken beslutning, der er er truffet i forhold til fortsat levering af el og varme på adressen for boet. Således ved vi, om der er behov for at lukke for forsyningen.
,
Har du elvarme?
Hvad er reduktion af elafgift?
Reduktion af elafgift er en besparelse på elafgiften, som du kan søge om hos Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvis du bor i en elopvarmet helårsbolig.
,
Hvordan søger du om reduktion af elafgift?

Hvis du ejer din bolig

Ejer du selv din bolig, kan du downloade et BBR-skema og udfylde og sende det til din kommune. Når du har fået din kommunes godkendelse, kan du sende det tilbage til os på info@energi-ikast.dk eller til Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast.

Hvis du lejer din bolig

Lejer du din bolig, skal du udfylde BBR-skemaet og få ejeren eller administratoren til at bekræfte oplysningerne, inden du får din kommunes godkendelse og derefter sender det tilbage til os på info@energi-ikast.dk eller til Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast.

Hent BBR skema her

,
Hvis du ændrer forsyningsart

Husk at melde ændring

Hvis du går over til for eksempel olie, naturgas eller fjernvarme som hovedvarmekilde, skal du huske at orientere os, hvis du modtager reduktion af din elafgift.