Find svar på dine spørgsmål

Herunder finder du svar på en række spørgsmål, som vi ofte får stillet. Klik på den kategori, som dit spørgsmål drejer sig om. 

El

Hvordan køber du el?
Hvorfor skal du oplyse dit cpr nr.

Pr. 1. april 2016 skal alle elkunder i Danmark oprettes i en fælles database for elmarkedet. For at kunne oprette en kunde i databasen kræves der et cpr.nr. Dette giver også dig som elkunde tryghed, da det forhindrer fejlagtige leverandørskifter eller, at andre kan tilmelde dig hos en ny elleverandør uden din accept.  

,
Hvorfor skal du vælge en elleverandør?

Ifølge den nuværende ellovgivning som trådte i kraft 1. april 2016, skal du som elkunde selv vælge din elleverandør. Dette skyldes, at forsyningspligten i den nye lovgivning blev erstattet af en leveringspligt til ”husholdningskunder”, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal el-kunden foretage et aktivt valg af elleverandør. 

,
Hvordan skifter du elprodukt?

Som udgangspunkt sender vi dig en Samtstrøm SPOT kontrakt, hvis du ønsker Energi Ikast Elhandel som din elleverandør. Ønsker du at høre mere om Samstrøm SPAR eller skifte til produktet, så kan du kontakte vores kundeservice på 96600033, som meget gerne vil hjælpe dig.

,
Er der en opsigelsesperiode i en elaftale?

Ja der er 5 måneders bindingsperiode fra den dag, aftalen er indgået. Herefter er der intet opsigelsesvarsel på aftalen. 

,
Hvilke elprodukter, kan du vælge?

Energi Ikast Elhandel tilbyder to elprodukter:

Samstrøm SPOT: Din pris svinger og følger markedet, så du sparer penge, når elprisen er lav.

Samstrøm SPAR: Din pris svinger og følger markedets indkøbspris uden tillæg, så du sparer penge, når elprisen er lav.

Som udgangspunkt sender vi dig en Samtstrøm SPOT kontrakt, hvis du ønsker Energi Ikast Elhandel som din elleverandør. Ønsker du at høre mere om Samstrøm SPAR eller skifte til produktet, så kan du kontakte vores kunderservice på 96600033, som meget gerne vil hjælpe dig. Du kan også læse mere her.

Værd at vide
Før du gør-det-selv

..er det en god ide at sikre dig, hvilke opgaver du selv må udføre og hvilke, du bør overlade til en autoriseret installatør. Der er gode råd og vejledning at finde om dette samt om, hvordan man udfører lovligt gør det selv arbejde godt og sikkert hos Sikkerhedsstyrelsen.

Klik for at komme til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

,
Ved strømsvigt

Oplever du strømsvigt i din bolig, kan det enten skyldes fejl i boligens installationer eller fejl på Ikast El Nets forsyningsnet.  

Hvis strømmen er gået til din bolig, skal du kontakte din elleverandør. Du kan finde din elleverandør på din seneste elregning.
OBS: Før du kontakter din elleverandør, er der nogle ting du selv kan tjekke. 

Se, om der er fejl i boligens egne installationer

1. Gå ud og se om din HFI/HPFI-afbryder er slået fra. Hvis dette er tilfældet, kan det være en fejl i din egen elinstallation. Hvis dette ikke er tilfældet, gå da videre til "Hvis det ikke er din egen elinstallation".
2. Slå derefter alle dine gruppeafbrydere/sikringsautomater fra ved at vippe kontakterne ned.
3. Dernæst skal du slå HFI/HPFI-afbryderen til.
4. Slå nu gruppeafbryderen/sikringsautomaterne til én efter én. Når strømmen går igen, har du fundet gruppen med fejl.
5. Sluk alle stikkontakter i den gruppe, hvor der er fejl. Det bør stå på dine gruppeafbrydere/sikringsautomater hvilke grupper, der hører til boligens forskellige rum og funktioner.
6. Slå HFI/HPFI-afbryderen til igen.
7. Nu skal du slå den gruppeafbryder til, hvor du har sporet fejlen.
8. Tænd for alle stikkontakter og alle dine el-apparater, der er tilkoblet den pågældende gruppe, én efter én. Når strømmen går, har du identificeret fejlkilden.
9. Udskift den afbryder eller det apparat, der viser sig at være årsag til afbrydelsen.
10. Findes fejlen i selve elinstallationen skal du få en autoriseret elinstallatør til at løse problemet.

Hvis det ikke er din egen elinstallation

1. Tjek om der er strøm til elmåleren. L1, L2, L3 skal være vist i displayet.

2. Tjek om gadelamperne er tændt, hvis det er mørkt og de burde være tændte.
3. Tjek om dine naboer har lys. Hvis der er andre end dig som mangler strøm, er der tale om en decideret strømafbrydelse. I dette tilfælde skal du kontakte din elleverandør. De vil hjælpe dig videre.

,
Hvem ejer stikledningen?

Elforsyning:

Hvert hus er forbundet med et kabelskab, hvorfra der løber en stikledning ind til den enkelte husstand. Energi Ikast ejer kabelnettet frem til kabelskabet. Stikledningen, der går fra kabelskabet og ind til det enkelte hus, ejer grundejeren selv, og Energi Ikast kender ikke placeringen af stikledningen.

Kabelsøger:

Der kan mod betaling sendes en medarbejder ud med en kabelsøger, der kan finde elstikledninger. Kontakt Energi Ikast herom på tlf. 96600033.

Fjernaflæste målere

Fjernaflæste målere
Vejledning til din varmemålerne

Her kan du finde vejledninger til din fjernaflæste varmemåler. 

Vejledning til model MC602 - klik her

Vejledning til model MC402 - klik her.

,
Tænd for din elmåler

Hvis din elmåler har været afbrudt f.eks. p.g.a. flytning, skal du selv tænde for den igen. Før du kan tænde for måleren, skal du kontakte din elleverandør, som så aktiverer måleren for dig. 

Du kan finde en vejledning her

Flytning

Tilflytning
Disse oplysninger skal du afgive ved flytning

Når du flytter, har vi behov for at vide fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

,
Hvordan laver du en elaftale med Energi Ikast Elhandel?

Hvis du ønsker at købe lokal el fra Energi Ikast Elhandel, så er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på 96600033. Du kan også læse om vores produkter her.

,
Hvornår bør du ændre faktureringsadresse?

Hvis du administrerer en anden bolig end den, du bor i, f.eks. et dødsbo, hvor regningen skal sendes til en anden adresse, kan det være en god ide at ændre faktureringsadresse.

,
Hvorfor skal du oplyse dine nye adresse?

Det vigtigt for os at kende din nye adresse, så vi kan registrere din indflytning og eventuelt flytte din elaftale med over på din nye adresse.

,
Undgå dobbeltmelding af flytning

Hvis du bor til leje eller i en andelsbolig, hvor der er tilknyttet en vicevært, kan I begge komme til at melde flytning. Husk derfor at aftale med udlejer og/eller vicevært, hvem som melder flytingen.

,
Er det nok at melde flytning til folkeregisteret?

Nej det er det ikke. Da Energi Ikast ikke er en offentlig virksomhed, får vi ikke besked fra Folkeregisteret, når du melder flytning. Derfor er det vigtigt, at du også melder flytning til os.

Fraflytning
Disse oplysninger skal du afgive ved flytning

Når du flytter, har vi behov for at vide fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

,
Hvornår skal du melde flytning?

Du skal melde flytning inden for 5 dage.

,
Behold din betalingsservice aftale ved flytning

Når du flytter, er det meget lettere for os at sende dig din slutopgørelse og et eventuelt tilgodehavende, hvis du beholder din aftale om betalingsservice. Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, får du et evt. tilgodehavende udbetalt via NemKonto. I den sammenhæng skal vi bruge dit CPR-nummer for at kunne gennemføre udbetalingen.

,
Hvorfor skal du oplyse udlejers navn?

Det er vigtigt, at du informerer os om navnet på din udlejer, så vi ved, hvem vi skal kontakte for at få oplyst, hvem der flytter ind i boligen og skal registreres som ny elforbruger.

,
Følger din elaftale med ved flytning?

Ja din elaftale følger med dig, når du flytter. Du skal blot melde flytning til din elleverandør, så er du sikret, at der er el på din nye adresse.

,
Hvornår modtager du en slutopgørelse?

Du modtager en slutopgørelse fra os inden for fire uger, efter du er flyttet.

,
Hvorfor skal du oplyse din nye adresse?

Da vi skal sende dig en flytteopgørelse, er det vigtigt, at du oplyser os din nye adresse. Hvis ikke vi har din adresse, vil behandlingen af din flytteopgørelse tage væsentligt længere.

,
Er det nok at melde flytning til Folkeregisteret?

Nej det er det ikke. Da Energi Ikast ikke er en offentlig virksomhed, får vi ikke besked fra Folkeregisteret, når du melder flytning. Derfor er det vigtigt, at du også melder flytning til os.

Find svar om varme

Værd at vide
Hvor kommer min fjernvarme fra?
Den fjernvarme, som Energi Ikast leverer til dig, produceres på Herningværket. Herningværket fyrer med træflis og træpiller, mens naturgas er reservebrændsel. Træflis udgør omkring 70 % af Herningværkets brændsel, mens træpiller udgør ca. 30 %. Herningværket er således Danmarks største flis-baserede anlæg og afbrænder årligt ca. 280-300.000 ton træflis og ca. 60-70.000 ton træpiller. Ca. 95% af den varme, Energi Ikast leverer, produceres, som det beskrives ovenfor. Resten får vi fra de naturgas fyrede spids- og reservelastkedler, der står på fjernvarmecentralen på Marsvej (Frisenborgcentralen) i Ikast. Det er også den central, der leverer varme i tilfælde af, at Herningværket ikke kan levere. Varmen transporteres via en transmissionsledning på ca. 15 km, der løber fra Herningværket og til Ikast.
,
Hvem ejer stikledningen?
Der ligger en stikledning ind til hvert hus, som forsyner med varme. Energi Ikast ejer stikledningen helt ind til hovedhanen i huset.
Hvordan bestiller jeg fjernvarme
Ønsker du at få fjernvarme?

Hvis du ønsker at konvertere til fjernvarme eller er ved at bygge nyt hus og skal have etableret fjernvarme, så er der tiltag, som du selv skal gøre. Du kan læse mere om det her.

,
Hvad er tilslutningsbidrag?

Som ny kunde ved Energi Ikast Varme skal du betale et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. Herudover betales et byggemodningsbidrag. Eksisterende fjernvarmekunder betaler et investeringsbidrag ved udvidelse af BBR arealet. Du kan læse mere om takster og bestemmelser for de forskellige bidrag her.

Forbrug
Sådan aflæser du din varmemåler

Her kan du finde vejledninger til din fjernaflæste varmemåler. Vejledning til model MC602 - klik her. Vejledning til model MC402 - klik her.

Dit kundeforhold

Administration af dødsbo
Hvilke oplysninger skal gives ved dødsbo?
Det er vigtig, at bestyreren af et dødsbo kontakter os omkring hvilken beslutning, der er er truffet i forhold til fortsat levering af el og varme på adressen for boet. Således ved vi, om der er behov for at lukke for forsyningen.
,
Er der forskel på leje- og ejerbolig i forbindelse med dødsbo?
Nej, der er ikke forskel på, hvilke oplysninger vi har brug for alt efter, om det er en leje- eller en ejerbolig. Bestyreren af dødsboet skal kontakte os hurtigst muligt for at aftale, hvad der skal ske med den videre forsyning af el og varme.
,
Dine kontaktoplysninger
Hvordan ændrer du dine kontaktoplysninger?
Hvis du har behov for at ændre kontaktoplysninger hos os, f.eks. for at sikre at det er det rigtige faktureringsnavn i forbindelse med skilsmisse, er du meget velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 9660 0033.
,
Hvad sker der med betalingsservice ved bankskifte?
Dine tilmeldinger til betalingsservice følger ikke med, hvis du skifter bank. Du skal derfor bede din nye bank om at tilmelde dine regninger til betalingsservice igen.

Din regning

Betaling af regning
Hvordan opkræves dit forbrug?

Dit el- og varmeforbrug opkræves via 4 acontorater om året i. Vand og kloak opkræves to gange årligt. Raterne forfalder til betaling i februar, maj, august og november, hvor februar og august indeholder el, varme, vand og kloak og maj og november el og varme. Årets første acontorate indeholder også en årsopgørelse fra det foregående år.

,
Har du modtaget en betalingspåmindelse?

Hvis du ikke betaler din regning til tiden, sender vi dig en betalingspåmindelse, hvor der er pålagt et gebyr på 100 kr. Hvis du har betalt inden for de sidst to dage, inden du har modtaget betalingspåmindelsen, kan du se bort fra denne.

,
Er det muligt at få en betalingsaftale?

Hvis du ønsker en betalingsaftale, så kontakt vores kundeservice på tlf. 96600033for hjælp med dette. Det er en god ide at have dit cpr. nr. og dit installationsnr. klar, da vi skal bruge de oplysninger, når vi opretter en betalingsaftale til dig.

,
Hvordan tilmeldes din regning betalingsservice/NETS?

Du skal selv tilmelde din regning til betalingsservice. Dette kan du gøre via din netbank eller ved at henvende dig direkte til din bank med regningen fra Energi Ikast.

,
Genåbning af strømmen

Hvis din elmåler har været afbrudt pga. f.eks. manglende valg af elleverandør ved flytning eller manglende betaling, sørger vi for signal til den igen, så snart det er på plads. Herefter skal du selv tænde for strømmen igen på din elmåler. Find vejledningen til det her.

,
Administration af dødsbo
Er der forskel på leje- og ejerbolig i forbindelse med dødsbo?
Nej, der er ikke forskel på, hvilke oplysninger vi har brug for alt efter, om det er en leje- eller en ejerbolig. Bestyreren af dødsboet skal kontakte os hurtigst muligt for at aftale, hvad der skal ske med den videre forsyning af el og varme.
,
Hvilke oplysninger skal opgives ved dødsbo?
Det er vigtig, at bestyreren af et dødsbo kontakter os omkring hvilken beslutning, der er er truffet i forhold til fortsat levering af el og varme på adressen for boet. Således ved vi, om der er behov for at lukke for forsyningen.
,
Har du elvarme?
Hvad er reduktion af elafgift?
Reduktion af elafgift er en besparelse på elafgiften, som du kan søge om hos Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvis du bor i en elopvarmet helårsbolig.
,
Hvordan søger du om reduktion af elafgift?

Hvis du ejer din bolig

Ejer du selv din bolig, kan du downloade et BBR-skema og udfylde og sende det til din kommune. Når du har fået din kommunes godkendelse, kan du sende det tilbage til os: Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast 

Hvis du lejer din bolig

Lejer du din bolig, skal du udfylde BBR-skemaet og få ejeren eller administratoren til at bekræfte oplysningerne, inden du får din kommunes godkendelse og derefter sender det tilbage til os: Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast.

Hent BBR skema her. 

,
Hvis du ændrer forsyningsart

Husk at melde ændring

Hvis du går over til for eksempel olie, naturgas eller fjernvarme som hovedvarmekilde, skal du huske at orientere os, hvis du modtager reduktion af din elafgift.