Vejledning til at tænde din elmåler

Hvis din elmåler har været afbrudt f.eks. pga. flytning, skal du selv tænde for den igen. 

1: Dette billede viser en elmåler, der er i drift.
Dette billede viser en elmåler, der er i drift

2: Dette billede viser en afbrudt elmåler. Læg mærke til, om målerdioden lyser rødt, som vist på billedet. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din elleverandør, som så aktiverer måleren.
Dette billede viser en afbrudt elmåler

3: Når måleren er aktiveret, følg da vejledningen på billedet.
Dette billede viser når måleren er aktiveret