Hvis du har elvarme, kan du søge om reduktion af elafgift

Bor du i en elopvarmet bolig? 

Så kan du søge om reduktion af din elafgift. Det er en besparelse på elafgiften og du kan få reduktion for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år, hvis el er den primære opvarmningsform i din helårsbolig, dit sommerhus eller din feriebolig. Du skal sikre at din bolig er registreret som elopvarmet ved BBR.

Hvis du ejer din bolig
Ejer du selv din bolig, kan du downloade skemaet, udfylde det og sende det til os på mail eller med post til Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast. 

Hvis du lejer din bolig
Lejer du din bolig, skal du udfylde skemaet og få ejeren eller administratoren til at bekræfte oplysningerne og derefter sende det til os på mail eller med post til Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast.

Hent ansøgnings-skema her.

Sådan bliver din elafgift beregnet, hvis du har solcelleanlæg

Det kan være særligt svært at gennemskue beregningerne af elafgiften, når solcelleanlæg bliver taget med ind i regnestykket. Vi har derfor suppleret med et par eksempler nedenfor. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

SKAT har den 28. september 2015 præciseret, hvordan elafgiften skal beregnes for kunder, der både har elvarme og solceller. For at få den reducerede elafgift skal følgende betingelser være opfyldt.

  • Det pågældende solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Boligen skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en bolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal man være registret som elvarmekunde hos sit lokale netselskab.

Eksempel 1

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net  3.000 kWh
Målt elforbrug leveret fra det kollektive net 8.000 kWh
   
Solcelle-el der modregnes 3.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 1.000 kWh
Elforbrug til elvarmesats (reduceret afgift) 4.000 kWh

Eks på reduceret elafgift v solceller

Eksempel 2

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net  5.000 kWh
Målt elforbrug leveret fra det kollektive net 6.000 kWh
   
Solcelle-el der modregnes 5.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 0 kWh
Elforbrug til elvarmesats (reduceret afgift) 1.000 kWh

Eks 2 på reduceret elafgift v solceller