Regler gælder for alle elkunder i Danmark

For at gøre elmarkedet mere gennemskueligt for forbrugerne besluttede Folketinget i 2016, at alle elkunder i Danmark skulle have én samlet regning fra elleverandøren. Det betyder, at det er dit elhandelsselskab, der opkræver dig for transporten af strøm og elafgiften til staten og elleverandøren, der opkræver dig for dit forbrug.

Før og efter den 1. april 2016
Indtil ændringen den 1. april 2016 havde kunden to kundeforhold – et til sin elleverandør og et til sit netselskab. Hvis el-kunden i dag har valgt en elleverandør (f.eks. Energi Ikast Elhandel) fra samme koncern som kundens netselskab (f.eks. Ikast El Net) modtager el-kunden normalt kun en samlet regning.

Bemærk: Du bliver faktureret for varmeforbrug, vandforbrug og spildevandsbidrag sammen med elforbruget, hvis du er el-kunde hos Energi Ikast Elhandel.

Forsyningspligt/Leveringspligt
Forsyningspligten er blevet erstattet med en leveringspligt til ”husholdningskunder”, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal el-kunden foretage et aktivt valg af elleverandør. Køb af el skal derfor betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.

El-kundernes fordele
For el-kunderne er det blevet mere overskueligt, fordi de nu kun får tilsendt en samlet elregning, som indeholder betaling for el, netydelser og afgiften til staten. Til gengæld skal alle el-kunder foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre sig elforsyning. Elleverandøren (f.eks Energi Ikast Elhandel) er den primære kontakt for el-kunderne, og elleverandøren fakturerer el-kunden for alt vedrørende elforbruget. 

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse om dine rettigheder som elkunde.