Ønsker du grøn varme?

Du skal bare bede din lokale VVS-installatør om at kontakte Energi Ikast. Så står de for kontakten til os i forbindelse med tilslutningen og vi sørger for fast leverance af bæredygtig grøn varme i dine rør. Uanset, om du bygger et nyt hus, eller om du ønsker at konvertere til fjernvarme, så skal du kontakte en VVS-installatør, som skal lave den interne installation. 

Vær opmærksom på, at vvs-installatøren skal have autorisation til at arbejde i Energi Ikasts fjernvarmeforsyningsområde (Ikast, Isenvad, Tulstrup, Bording og Engesvang-Moselund).

Ønsker du et uforpligtende tilbud på tilslutning til fjernvarme eller har du spørgsmål i forbindelse med tilslutningen kan du kontakte Energi Ikast - Teknisk afdeling på 96 60 02 66 eller skrive på info@energi-ikast.dk.

Du kan finde en liste med vores priser for tilslutning her eller læse mere under Priser.

Procedure for tilslutning:  

  • VVS-installatøren sender en fjernvarmetilmelding til Energi Ikast, vedhæftet målsat situationsplan og plantegning, der viser, hvor hovedhaner ønskes placeret.
  • Energi Ikast sender en fjernvarmekontrakt til ejendommens ejer sammen med et overslag på tilslutningsbidraget for fjernvarmetilslutningen og en tegning med placering af tilslutningsskab eller indføringsrør.
  • Ejeren underskriver og returnerer fjernvarmekontrakten til Energi Ikast, hvorefter faktura på tilslutningsbidraget fremsendes til betaling. En evt. regulering af tilslutningsbidraget vil finde sted efter anlæg og opmåling af stikledningen.
  • Ejeren eller dennes repræsentant rekvirerer tilslutningsskab eller indføringsrør hos Energi Ikast.
  • Senest 3 uger inden stikledningen ønskes etableret, skal ejeren eller dennes repræsentant kontakte Energi Ikast for aftale omkring ønsket tidspunkt for nedgravning af stikledningen.
  • Energi Ikast etablerer stikledningen til ejendommen sammen med evt. tilslutningsskab og monterer hovedhaner.
  • VVS-installatøren tilslutter husinstallationen til fjernvarme.
  • VVS-installatøren bestiller målermontering hos Energi Ikast.
  • Faktura for tilslutningsbidraget skal være betalt, inden måleren monteres.
  • Energi Ikast tilstræber at montere måleren hurtigst muligt (senest 4 hverdage fra bestilling af målermontering) og ejendommen opvarmes herefter med fjernvarme.