Bestemmelser for levering fra varmeværket

Her kan du downloade leveringsbestemmelser for Energi Ikast Varme. De udleveres også ved personlig henvendelse. 

Almindelige leveringsbestemmelser

Tekniske leveringsbestemmelser