Fakta om din fjernvarme

Den varme Energi Ikast leverer til vores kunder produceres på forskellige værker i nærområderne. I Engesvang laver vi grøn varme fra udtjente paller på flisværket, i Bording satte vi en ny varmepumpe i drift i starten af 2020, i Isenvad har vi et solvarmeanlæg, der suppleres af naturgaskedler og i Ikast får vi leveret grøn flis-varme fra Herningværket.

Du kan se brændselsfordelingen og vores udledninger i den seneste fjernvarmedeklaration, der er baseret på produktionen i 2023 her. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

Vi leverer bæredygtig varme fra Ørsted
Med en ydelse på 200 MW er Herningværket klart den største leverandør af varme i vores forsyningsområde. Herningværket producerer varme svarerende til ca. 48.000 danske husstandes årlige varmeforbrug og Energi Ikast aftager en stor del til vores andelshavere i Ikast.

Siden 2009 har Herningværket været i stand til udelukkende at køre på bæredygtig biomasse og man kan derfor kalde den varme som Energi Ikast leverer for grøn varme. For at sikre, at leverandørerne overholder Ørsteds bæredygtighedskrav, har de indført certificeringsordningen Sustainable Biomass Program (SBP). Eksterne auditorer fører altså tilsyn på Herningværket og Ørsted lever på den måde op til den danske brancheaftale om sikring af bæredygtig træbaseret biomasse.

Med etableringen af et nyt røggasanlæg i 2019, sænkede man brændselsforbruget på Herningværket med yderligere 20% og produktionen er dermed blevet endnu mere bæredygtig. Når vi får leveret varme til vores kunder i Ikast, bliver varmen transporteret via en lang transmissionsledning på 15 km, der løber fra Herningværket til Ikast.

Varmepumpe, solvarmeanlæg og flisværk
I mange år har Energi Ikast fulgt udviklingen og arbejdet på at sikre så stabil og så billig en forsyning som muligt. Vi har visionære og engagerede ildsjæle med i processerne og det har resulteret i et rigtigt godt produkt, så varmen både er bæredygtig og prisen ligger på et rimeligt niveau.

På varmepumpeanlægget i Bording blæses kold luft igennem blæsergården, når der produceres grøn varme til beboerne. Foto: Rune Kaldau
På varmepumpeanlægget i Bording blæses kold luft igennem blæsergården, når der produceres grøn varme til beboerne. Foto: Rune Kaldau

Varmepumpeanlægget i Bording kan levere op til 80 procent af forbrugernes varme og producerer primært varmen på certificeret grøn strøm. Årligt kommer varmepumpen altså til at producere cirka 16.000 MWh grøn varme til vores kunder i Bording. Solvarmeanlægget i Isenvad producerer årligt mellem 1300 og 1400 MWh varme og på det flisfyrede varmeværk i Engesvang bliver udtjente paller, fra den lokale producent af træemballage STEA A/S, brugt til at levere cirka 11.500 MWh varme om året. I Engesvang svarer produktion fra flisværket til cirka 70 procent af byens varmebehov.

Grøn varme
Det er således helt op imod 85 procent den varme som vi leverer, der kan kaldes grøn varme. Det er vi stolte af i Energi Ikast og vi arbejder hele tiden på at finde nye initiativer, der kan være med til at gøre organisationen endnu mere bæredygtig.