Fakta om din fjernvarme

Den varme, som Energi Ikast leverer til dig, produceres på Herningværket.

Herningværket har en ydelse på 88 MW el og 171 MJ/s fjernvarme og fyrer med træflis og træpiller, mens naturgas er reservebrændsel. Træflis udgør omkring 70 % af Herningværkets brændsel, mens træpiller udgør ca. 30 %. Herningværket er således Danmarks største flis-baserede anlæg og afbrænder årligt ca. 280-300.000 ton træflis og ca. 60-70.000 ton træpiller.

Ca. 95% af den varme, Energi Ikast leverer, produceres, som det beskrives ovenfor. Resten får vi fra de naturgas fyrede spids- og reservelastkedler, der står på fjernvarmecentralen på Marsvej (Frisenborgcentralen) i Ikast. Det er også den central, der leverer varme i tilfælde af, at Herningværket ikke kan levere.

Varmen transporteres via en transmissionsledning på ca. 15 km, der løber fra Herningværket og til Ikast.