Du kan gøre mange ting for at spare på din fjernvarme

Nedenfor hat vi listet en række ting som du kan gøre for at spare varmen. Desuden kan du følge dit eget forbrug på vores kundeportal ved at logge ind her eller på ikonet øverst i højre hjørne her på siden.

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen ned, skal der bruges meget energi for at hæve temperaturen i rummet igen. 

Gulvvarme
Find en passende indstilling og undgå så ydereligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning. 

Returtemperatur
Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorens returrør skal føles kolde eller håndvarme.  

Temperaturen
21º er den ideelle temperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder 5% større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum. 

Hvad kan du gøre for din varmeøkonomi

Radiatoren
Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. 

Termostaten
Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og føleren på termostaten må ikke være tildækket. Aflæs temperaturen i rummet med et termometer placeret i halvanden meters højde.  

Det varme vand
Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55˚c. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser. Tag brusebad. Der går ca. 45 l. vand til et brusebad mod ca. 145 l. vand til et karbad.

Indeklima
Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens. Undgå fugt ved at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum, at holde temperaturen over 14˚c, samt at holde kolde ydervægge fri for store møbler.

Isolering
Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningstape.

Aflæsning af forbruget
Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.