Priser for etablering af fiberforbindelse

Tilslutningsafgift og oprettelsesgebyr - engangsbetalinger

Tilslutningsafgift: 3.495 kr.

Faktureres til både nye kunder og eksisterende kunder, som flytter til ny adresse.

Alle priser er forudsat at Energi Ikast Fibernet har trukket fiberkabel frem til skel. 

Tilslutningsafgiften er frem til den 31.12.2024 gratis. 
Forudsat, at grundejer selv sørger for fremføring af fiberstikledning 
eller tomrør fra skel til placering af fiberboks.