Her arbejder vi

For at optimere fjernvarmeforsyningen og el-nettet fortsætter Energi Ikast i 2020 med at renovere ledningsnettet.

Renoveringen af ledningsnettet er en del af vores faste arbejdsopgaver i Energi Ikast. Det er en forudsætning for en høj forsyningssikkerhed med et minimum af afbrydelser og for at vi kan levere varme uden store varmetab. Dermed er det også en del af arbejdet med at gøre fjernvarmeforsyningen mere miljøvenlig. Vi bestræber os på at renoveringsarbejdet giver så få gener som muligt, og hvis du skulle opleve unødige problemer, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 96 60 00 33 eller mail info@energi-ikast.dk

Renoveringssæsonen varer cirka fra uge 13 til uge 43 alt afhængig af vejrforhold. Vi informerer så udførligt som muligt her på siden og via vores SMS-service. Desuden sender vi et infobrev til berørte beboere med post og man kan orientere sig om varmeafbrydelser på infotavler de steder vi arbejder.

Fjernvarmeafdelingen hos Energi Ikast vil i løbet af 2020 arbejde på projekter på følgende veje i Ikast:

Stadion Allé

Skolegade mellem Vestergade og Lassonsvej

Industrivej mellem Marienlunds Allé og Hyldgårds Allé

El-afdelingen hos Energi Ikast vil i løbet af 2020 arbejde med udskiftning af højspændingskabler på følgende veje i Ikast:

Jens Holdgårds vej

Skolegade

Islandsgade

Kildevej

Kongevejen

Nygade