Om koncernen

Her på siderne finder du information om virksomhedens organisation og den siddende bestyrelse. I menuen kan du finde generalforsamlingsreferater, vedtægter, årsrapporter og lignende relevant information om organisationen. 

Energi Ikast er ejet af dig

Energi Ikast er ejet af sine kunder. Det betyder, at det er dig som kunde og andelshaver. der kan være med til at bestemme, hvilken retning Energi Ikast skal bevæge sig i. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, og mindst 3 af medlemmerne skal være andelshavere. Bestyrelsen har ansvaret for at ansætte direktøren, der står for den daglige drift og ledelse af organisationen.

Du kan se vores Organisationsdiagram her

Billedet viser et af Energi ikast kontorer