Bestyrelsen i Energi Ikast

Selskabets bestyrelse er valgt på generalforsamlingen, hvor alle andelshavere har stemmeret. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 1, 2 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen Tiltrådt 9. maj 2006 På valg 2024
Næstformand Dan Risom Foldager  Tiltrådt 7. maj 2018 På valg 2024
Bestyrelsesmedlem Annette Mosegaard  Tiltrådt 3. maj 2011 På valg 2026
Bestyrelsesmedlem Dan Fiil Jensen Tiltrådt 10. maj 2022 På valg 2025
Bestyrelsesmedlem Johannes Elbæk Tiltrådt 10. maj 2022 På valg 2025
I varmeselskabet er der 2 bestyrelsesmedlemmer mere, som repræsenterer henholdsvis Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk og Bording Kraftvarmeværk.

Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk Martin Eriksen
Bording Kraftvarmeværk Jakob Lauridsen

 

Bestyrelse

Image
BJARNE ANDERSEN
BJARNE ANDERSEN
Bestyrelsesformand
Image
Dan Risom Foldager - Bestyrelsesmedlem Energi Ikast
Image
ANNETTE MOSEGAARD
ANNETTE MOSEGAARD
Bestyrelsesmedlem
Image
Johannes Elbæk - Bestyrelsesmedlem Energi Ikast
JOHANNES ELBÆK
Bestyrelsesmedlem
Image
Dan Fiil Jensen - Bestyrelsesmedlem Energi Ikast
DAN FIIL JENSEN
Bestyrelsesmedlem
Image
MARTIN ERIKSEN
MARTIN ERIKSEN
Bestyrelsesmedlem og repr. for Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk
Image
JAKOB LAURIDSEN
JAKOB LAURIDSEN
Bestyrelsesmedlem og repr. for Bording Kraftvarmeværk