Luk besked

Luk besked
Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/ Top billede for /om-os/nyheder/
 

Nyheder

 • Ikast El- og Varmeværk Amba har pr. 1. juni ændret navn til Energi Ikast Amba.

  Det er et nyt navn - men et gammelt selskab - Energi Ikast Amba har i en alder af 104 år fået nyt navn.

  Alternate Text

  Det er et nyt navn - men et gammelt selskab

  Ikast El- og Varmeværk har eksisteret i 70 år - siden 1947, hvor det daværende Ikast Elværk besluttede at etablerede en fjernvarmeforsyning i Ikast.
  I 1947 var Ikast Elværk allerede 34 år, så Energi Ikast Amba har i en alder af 104 år fået nyt navn.

  Direktør Kaj Hansen og formand Bjarne Andersen fortæller, at der er flere årsager til navneskiftet, som i øvrigt helt i henhold til vedtægterne er besluttet på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger - den seneste her den 1. juni.

  Dels er det nye navn mere mundret, og dels ønsker man som ledelse af selskabet, at selskabet markerer sig stærkere som en moderne lokal arbejdsplads og en virksomhed, der igennem de senere år har været igennem en række markante omstillingsprocesser.

  Et forbrugerejet selskab

  At selskabet samtidig er et forbrugerejet amba selskab, som den enkelte elnet- eller fjernvarmekunde er medejer af, er et de budskaber, som ledelsen gerne vil sætte fokus på i forbindelse med navneskiftet, forklarer Kaj Hansen. Selskabet har faktisk i 104 år eksisteret efter det nu ganske moderne deleøkonomi begreb.

  Bjarne Andersen uddyber deleøkonomi begrebet med, at selskabets formål fortsat er at levere sine ydelser til selskabets ejere til lavest mulige priser, med en høj forsyningssikkerhed og med et passende og af kunderne accepteret serviceniveau.

 • Energi Ikast lagde hus til Ikast Løbet

  Traditionen tro startede og sluttede Ikast Løbet på Europavej, hvor Energi Ikast igen lukkede dørene op for løberne ved Ikast Løbet, som er arrangeret af Ikast Atletik og Motion.

  Alternate Text

  Tirsdag den 23. maj blev Ikast Løbet igen afviklet, og dette som sædvanlig med start- og målområde på Europavej. 

  Administrerende direktør ved Energi Ikast, Kaj Hansen, fortæller, at det efterhånden er en del år siden, at Europavej blev "hjemsted" for Ikast Løbet. "Vi er meget glade for, at vi kan bidrage til Ikast Løbet på den her måde. Og jeg hører også mange af de lokale deltagere sige, at de er glad for, at de kan låne "deres Energi Ikast" til sådan et praktisk arrangement". 

  275 deltagere og cirka 45 frivillige var til stede, da løbet blev skudt i gang.

   

 • Årets største renoveringsprojekt

  Læs om det store renoveringsprojekt, der indbefatter en af de største hovedforsyningsledninger i Energi Ikasts fjernvarmeledningsnet.

  Alternate Text

  Fra Merkurvej ad Siriusvej, over Vestergade til Eli Christensens Vej, videre ad Stensbjerg Allé og Lassonsvej, via Nørregade til Grønnegade, for at ende på Odinsgade. Sådan løber en af de største hovedforsyningsledninger i Energi Ikasts fjernvarmeledningsnet, og sådan har den ligget siden begyndelsen af 1980erne.

  Nogle har måske bemærket, at der ligger det ene store fjernvarmerør efter det andet i det grønne område mellem Vestergade og Siriusvej samtidigt med, at der graves på livet løs på Merkurvej og langs Siriusvej

  Bedre udnyttelse af varmen

  ”Det hele hænger sammen med, at vi de senere år har haft en del utætheder på hovedforsyningsledningen, og når vi i den forbindelse har gravet ledningen fri for at reparere den, har vi selvfølgelig forholdt os til ledningens generelle tilstand” fortæller distributionsleder ved Energi Ikast Jakob Stenholt. ”Da hovedforsyningsledningen er meget vigtig for varmeforsyningen i den nordlige del af Ikast og Tulstrup i de kolde måneder, vurderede vi derfor sidste år, at tiden var til at udskifte forsyningsledningen på hele strækningen”.

  Driftsleder for varmen Peter Johansen fortæller endvidere: ”Den eksisterende ledning er den største dimension vi har i vores ledningsnet, og vi ser derfor frem til projektet med en vis spænding. Særligt spændende bliver det at frigrave og bortskaffe den gamle betonkanal og de gamle rør ind i gennem byen. Lige så spændene bliver det at se, hvordan vi lykkes med at opretholde forsyningen, mens der arbejdes på den store ledning. Vi har dimensioneret den nye ledning i Termis, som vi fik installeret i 2016, og beregningerne har vist, at ledningen kan reduceres fra en ø 355mm til en ø 273mm”.

  Hovedforsyningsledningen skiftes ud med markedets bedst isolerede fjernvarmerør, så der er mange års holdbarhed i dem, og forsyningssikkerheden vil fortsat være i top, ligesom det vil betyde en væsentlig reducering af varmetabet så varmen udnyttes bedre end i dag. 

   

 • Generalforsamling afholdt i Ikast El- og Varmeværk A.m.b.A.

  Ikast El- og Varmeværk har mandag 8. maj afviklet en stille generalforsamling med 15 deltagende andelshavere.

  Alternate Text

  Ikke noget prangede fremmøde i et andelsselskab med ca. 8.500 andelshavere, men formand Bjarne Andersen valgte at opfatte fremmødet som et tegn på, at andelshaverne er tilfredse med de relativt lave priser på levering af el-, fjernvarme og fibernet, med forsyningssikkerheden og med det serviceniveau, der leveres til kunderne.

  I beretningen kom formanden ind på nogle af de større opgaver, der er gennemført i 2016, herunder især forhandlinger med DONG om ny varmeaftale. Den nugældende varmeleveringsaftale om varme fra Herningværket er gældende til udgangen af 2018, og der har de seneste næsten 3 år været ført forhandlinger med DONG om en ny aftale. Formanden kunne berette, at der netop er indgået en ny 15 årig leveringsaftale omkring levering af biomasseproduceret varme fra Herningværket. Bestyrelsen er tilfredse med den indgåede aftale, der er resultatet af at godt samarbejde med Eniig Varme og Sunds Vand- og Varmeforsyning.

  Selskabets revisor fremlagde årsregnskabet 2016, som viste et samlet underskud i koncernen efter skat på 2.687 mio. kr. Årsagen til underskuddet blev forklaret af selskabets revisor Ole Jespersen-Skree og skyldes en nedskrivning af selskabets aktier i Scanenergi A/S, efter omlægning af regnskabsprincip i dette selskab

  Der var genvalg til bestyrelsen af Annette Mosegaard, og bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen uændret med Bjarne Andersen som formand og Morten B. Christensen som næstformand.

  Direktør Kaj Hansen orienterede om implementering af den nye motivationstarif og gennemgik principperne i den model, der vil blive benyttet, samt demonstrerede Forbrugerweb.dk, en webportal hvor alle andelshavere kan følge deres forbrug time for time.

 • Energi Ikast til forårsmesse

  Søndag den 2. april deltog Energi Ikast i forårsmessen i strøgcentret i Ikast. Læs om det her og læs også, hvem vinderen af konkurrencen om 3000 kWh el er.

  Alternate Text

  Søndag den 2. april deltog Energi Ikast i forårsmessen i Strøgcentret i Ikast. Der var mange gæster forbi standen og få svar på spørgsmål omkring forbrugerweb, elprodukter, fjernaflæste målere og energirådgivning.

  Det store trækplaster var ikke kun medarbejderne fra Energi Ikasts glade ansigter, men især konkurrencen, hvor man kunne vinde 3000 kWh el. Vinderen af den konkurrence er nu udtrukket og vi kan fortælle, at det blev:

  Margit Pedersen, som vil få direkte besked fra Energi Ikast. Tillykke til Margit.

  Energi Ikast mødte ca. 400 af sine kunder, og det var en god og anderledes måde at få lov at tale med kunderne på, fortæller energirådgiver Klaus Christensen. "Jeg talte med rigtig mange kunder, og godt 50 har bestilt et gratis energitjek, som Energi Ikast jo tilbyder sine kunder" fortæller Klaus videre. Vil du læse mere om dette, kan du gøre det her

   Få et gratis energitjek & spar penge på regningen

Bestil et besøg af vores professionelle energirådgiver. Han laver en gennemgang af boligen med fokus på dit forbrug af el, vand og varme for at identificere evt. potentielle besparelser. Gør noget ved det nu!

BOOK TID NU

Send vores energirådgiver en forespørgsel og han kontakter dig

Feltet 'Navn' skal være udfyldt
Feltet 'Telefon nr.' skal være udfyldt
Feltet 'Emne' skal være udfyldt