Fokus på FN's Verdensmål

Energi Ikast sætter fokus på verdensmålene og bakker op om en bæredygtig fremtid.

FN’s verdensmål sætter kurs i mod en bæredygtig udvikling. Medlemslandende har forpligtet sig på at arbejde frem i mod en bæredygtig udvikling og nå målene inden 2030. Energi Ikast bakker op om målene og vil løbende deltage i arrangementer og komme med input om bæredygtighed og den grønne udvikling. Vi er sammen om energien og sammen om målene.

Verdensmål logo