Her arbejder vi

For at optimere fjernvarmeforsyningen fortsætter Energi Ikast i 2019 med at renovere ledningsnettet.

Renoveringen af ledningsnettet er en del af vores faste arbejdsopgaver i Energi Ikast. Det er en forudsætning for en høj forsyningssikkerhed og for at vi kan levere varme uden store varmetab. Dermed er det også en del af arbejdet med at gøre fjernvarmeforsyningen mere miljøvenlig. Vi bestræber os på at renoveringsarbejdet giver så få gener som muligt, og hvis du skulle opleve unødige problemer, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 96 60 00 33 eller mail info@energi-ikast.dk


Renoveringssæsonen varer cirka fra uge 13 til uge 43 alt afhængig af vejrforhold. Vi informerer så udførligt som muligt her på siden og via vores SMS-service. Desuden sender vi et infobrev til berørte beboere med post og man kan orientere sig om varmeafbrydelser på infotavler de steder vi arbejder.

I 2019 er der planlagt projekter på følgende veje i Ikast og Bording:

Lysholt Allé, Ikast
Se et kort over, hvor ledningen løber her

Tulstrupvej, Ikast
Projektet på Tulstrupvej er et sammengravsprojekt, hvor flere ledningsejere er involveret. Der vil i den sammenhæng kunne forekomme trafikale gener og vi informerer så grundigt som muligt herom. 
Berørte beboere vil blive informeret om varmeafbrydelser via brev og på en infotavle ved vejen.

Se et kort over, hvor ledningen løber her

HC Andersens Vej, Ikast
Se et kort over, hvor ledningen løber her

Jeppe Åkjærs Vej, Ikast
Se et kort over, hvor ledningen løber her

Nygade og Mindegade, Ikast
Se et kort over, hvor ledningen løber her

Fabriksvej, Roskildevej og Sønderborgvej, Bording
I Bording starter vi opførelsen af et nyt varmepumpeanlæg. I den forbindelse bliver der lagt ny rørledning, som kan betyde mindre lokale gener.

Se et kort over, hvor ledningen løber her