Den månedlige pris på fjernvarme stiger pr. 1. januar 2024

Fjernvarmerør graves ned på Nørregade i Ikast, maj 2023


Priserne på gas, el, flis og træpiller svinger meget og er stadig på et højere niveau end tidligere. Dog er energipriserne på et væsentligt lavere niveau end i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023. Vi satte varmepriserne væsentligt ned med virkning fra 1. april 2023, men da priserne ikke har stabiliseret sig på samme niveau som før sommeren 2022, er vi nu nødt til at sætte prisen op med virkning fra 1. januar 2024. De samlede varmeudgifter for et standardhus i 2024 vil dog stadigvæk være lavere, end de kommer til at være i 2023, hvor prisen var høj de første tre måneder.

Det betyder følgende for varmepriserne i Energi Ikast Varmes forsyningsområder:

Ikast, Bording og Isenvad:

  • En månedlig prisstigning for en standardforbruger i Ikast, Bording og Isenvad udgør 75 kr. 
  • Varmeprisen pr. MWh stiger pr. 1. januar 2024 fra 550 kr. pr. MWh til 600 kr. pr. MWh, øvrige tariffer er uændrede. 

Engesvang:

  • En månedlig prisstigning for en standardforbruger i Engesvang udgør 94 kr. 
  • Varmeprisen pr. MWh stiger pr. 1. januar 2024 fra 638 kr. pr. MWh til 700 kr. pr. MWh, øvrige tariffer er uændrede.

Et standardhus er defineret, som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

De samlede varmeudgifter bliver lavere, selvom priserne stiger

I Energi Ikast Varmes forsyningsområder stiger varmepriserne, som følger nedenfor:

  • Den årlige varmeudgift for et standardhus i Ikast/Bording i 2024 er 14.985 kr. I 2023 forventes prisen at være ca. 16.400 kr. for en forbruger, som har boet i Ikast, Bording og Isenvad hele året.
  • Den årlige varmeudgift for et standardhus i Engesvang i 2024 er 16.795 kr. I 2023 forventes prisen at være ca. 18.000 kr. for en forbruger, som har boet i Engesvang hele året.

De høje varmepriser i starten af 2023 betyder, at når man omregner varmeudgiften for 2023 til ”helårlig” for et standardhus, vil varmeudgiften for 2024 være mindre end i 2023.  

Fjernvarmepriserne er baseret på de budgetterede priser på gas, el, flis og træpiller for 2024. Såfremt der realiseres budgetafvigelser i løbet af 2024, vil de påvirke varmeprisen i 2024 eller det efterfølgende år i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven. 

Energi Ikast Varme drives efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere, så derfor har vi valgt at justere varmeprisen nu, så justeringen ikke bliver alt for stor senere på året.  

Priser for 2024 kan findes på Energi Ikasts hjemmeside under Fjernvarme her