Ekstraordinær generalforsamling d. 7. juni

Generalforsamling 2023 - Energi Ikast Amba


På den seneste generalforsamling blev der fra bestyrelsens side foreslået en vedtægtsændring for at imødekomme nogle nye krav til sammensætningen af bestyrelsen i Ikast El Net A/S. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og da det er en vedtægtsændring kræver det yderligere en ekstraordinær generalforsamling for at det er endeligt vedtaget og godkendt.

Derfor indkalder bestyrelsen i Energi Ikast Amba til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 7. juni kl. 16.30 på Europavej 2 i Ikast. Hvis du ønsker at deltage, skal du komme forbi kontoret og afhente adgangskort senest fredag d. 2. juni. 

Du kan se annonce, der indrykkes i Ikast Avis med dagsorden nedenfor.

Kvart-sides annonce - indkaldelse til Energi Ikast amba ektraordinær generalforsamling 2023