Energi Ikast sænker prisen på fjernvarme fra 1. april 2023

Grønne Fjernvarmerør til projekt ved Skovbyvej i Ikast


Gasprisen er faldet meget siden efteråret 2022, hvor Energi Ikast budgetterede og beregnede de nuværende varmepriser for 2023 for henholdsvis Ikast, Bording og Isenvad samt Engesvang. Det ser ud til, at gasprisen har fundet et nyt lavere prisniveau, så derfor har Energi Ikast Varme besluttet at reducere varmeprisen gældende fra 1. april 2023.

Det er en lang række faktorer, der har ført til, at gasprisen er faldet. Det er glædeligt for vores varmeforbrugere, da det betyder en lavere varmeregning. Energi Ikast Varme drives efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere. Derfor har vi valgt at justere varmeprisen nu, så justeringen ikke bliver for stor senere på året.  

I Energi Ikast Varmes forsyningsområder foretages følgende ændringer af varmepriserne:

  • Varmeudgiften for et standardhus i Ikast, Bording og Isenvad falder fra 19.533 kr. til 14.080 kr. I 2023 vil prisen være ca. 16.400 t. kr. for en forbruger, som har boet i Ikast hele året.
  • Varmeudgiften for et standardhus i Engesvang falder fra 21.139 kr. til 15.664 kr. I 2023 vil prisen være ca. 18.000 t. kr. for en forbruger, som har boet i Engesvang hele året.

Et standardhus er defineret, som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Opsummering

Ikast, Bording og Isenvad:

  • Et månedligt prisfald for en standardforbruger i Ikast, Bording og Isenvad udgør 454 kr. 
  • Varmeprisen pr. MWh falder pr. 1. april 2023 fra 851 kr. pr. MWh til 550 kr. pr. MWh, øvrige tariffer er uændrede. 

Engesvang:

  • Et månedligt prisfald for en standardforbruger i Engesvang udgør 456 kr. 
  • Varmeprisen pr. MWh falder pr. 1. april 2023 fra 940 kr. pr. MWh til 638 kr. pr. MWh, øvrige tariffer er uændrede.

Fjernvarmepriserne er baseret på vores nuværende forventninger til priserne på gas, flis og el. Såfremt der realiseres eller forventes yderligere budgetafvigelser i løbet af 2023, vil de påvirke varmeprisen i 2023 eller det efterfølgende år i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven. 

Priser for 2023 kan her på hjemmesiden under Fjernvarme