Generalforsamling i Energi Ikast den 14. maj 2024

Deltagere til geneforsamling overværer gennemgang af årsregnskab


Energi Ikast er det man kalder et Amba-selskab. Det står for Andelsselskab Med Begrænset Ansvar og betyder, at vi er en virksomhed "hvis formål er at virke til fremme af deltagernes (forbrugernes) fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere." 

I praksis betyder det, at vores forbrugere er andelshavere i Energi Ikast og på den måde medejere. Det betyder også at vores andelshavere har mulighed for at møde op til generalforsamling og være med til at bestemme retningen for Energi Ikast.

Tirsdag den 14. maj kl. 19.30 kan du altså møde op til vores ordinære generalforsamling og være med til at bestemme. Men det er også her du kan høre om, hvad der er sket i virksomheden i løbet af 2023, få indblik i årsregnskabet osv. Og så byder vi, traditionen tro, på et stykke smørrebrød og lidt at drikke, når vi er nået igennem punkterne på dagsordenen.

Nedenfor kan du se lidt mere om de praktiske detaljer i forhold til generalforsamlingen:

  • Forslag, der ønskes behandlet på selskabets ordinære generalforsamling skal indgives til bestyrelsen senest den 30. april. Eventuelle forslag kan indleveres på selskabets kontor eller på mail: info@energi-ikast.dk
  • Adgangskort og revideret årsrapport kan rekvireres på kontoret fra den 29. april.
  • NB! Der vil i henhold til vedtægterne kun gives adgang til generalforsamlingen mod aflevering af adgangskort, som skal være rekvireret senest den 10. maj 2024.

Praktisk info om generalforsamling i Energi Ikast 2024