Generalforsamlingen i Energi Ikast A.m.b.A.

Generalforsamling 2022 - Energi Ikast Amba


Tak til alle, der deltog ved Generalforsamlingen. Og i særdeleshed tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Poul Færch og Bruno Gade Nielsen for 12 års tro tjeneste i bestyrelsen. I samme ombæring ønsker vi også et stort tillykke til de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Dan Fiil Jensen og Johannes Elbæk og de to suppleanter Marianne K. Møller og Morten Christensen.

Til sidst skal vi også lige huske at sige tak til Birgitte Haurum fra Hedeselskabet for et informativt oplæg om klimaskove og mulighederne for samarbejde om skovrejsning.

Hvis du gik glip af generalforsamlingen, så kan du finde vores nye flotte årsrapport, samt vedtægter og rapport om god selskabsledelse her på hjemmesiden https://bit.ly/3stHK69 og når referatet er renskrevet, bliver det naturligvis også lagt på hjemmesiden. Referater fra vores seneste generalforsamlinger kan du finde på www.energi-ikast.dk/.../om.../generalforsamling