Ingen ko på isen

Blæsere på Energi Ikasts varmepumpeanlæg i Bording. Foto: Rune Kaldau


Når varmepumpen er i gang med at afrime, kan det se dramatisk ud med store flader af is og vand løbende ud på fliserne i fordampergården. På varmepumpen i Bording er det dog en normal del af driften og en del af dagligdagen i løbet af vintermånederne.

En overrasket hundelufter
I december fik vi en henvendelse fra en bekymret borger, der var ude at lufte sin hund på stierne bagved varmepumpen. Vores vagtmedarbejder tog ud til varmepumpen og sikrede sig at intet var galt. Video’en nedenfor viser, hvordan det så ud og vi må medgive, at det ser en smule dramatisk ud, selvom det er en normal driftsfunktion.


Den tekniske forklaring
Når en varmepumpe trækker energi ud af luften, sker der en afkøling af luften i processen. Om vinteren betyder det, at der dannes is på den del, der hedder fordamperfladerne på varmepumpen. Når sensorerne registrerer for meget is på fladerne, sættes en afrimningsproces i gang og der løber store mængder vand fra i løbet af afrimningen. Når udetemperaturerne er lave, dannes der et islag på fliserne omkring fordampergården. Men på trods af masser af vand og et mindre islandskab ved varmepumpen, så er det normal drift og alt kører som det skal på Fabriksvej i Bording. Vi vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til at sige tak for henvendelsen.