Isenvad varmer sig på solen

Energi Ikasts Solvarmeanlæg i Isenvad - dronebillede

I landsbyen Isenvad syd for Ikast har de siden 2014 fået fjernvarme fra et lille solvarmeanlæg. Det vil sige anlægget er ikke så småt endda, men sammenlignet med andre solvarmeanlæg er det en beskeden størrelse. Med sine 3000 kvadratmeter svarer arealet faktisk kun til en halv fodboldbane af international størrelse.

På trods af en relativ beskeden størrelse, så producerer solvarmeanlægget årligt mellem 1300 og 1400 MWh varme. Det svarer til cirka 22 procent af den samlede produktion til de i alt 265 tilkoblede husstande i Isenvad.

300 tons CO2 mindre om året

Beboer i Isenvad og bogholder i Energi Ikast, Annette Schultz, er glad for solvarmeanlægget og stolt over, at en lille by som Isenvad er med til at vise vejen i den grønne omstilling. ”Jeg kan godt lide, at vores lille lokalsamfund er med til at vise, hvilken retning vi skal i. Solvarmeanlægget er ikke den endelige løsning på klimaproblemerne, men det er et skridt i den rigtige retning og jeg synes det er vigtigt, at vi kan gå forrest og vise noget lokal vilje.”

Solvarmen i Isenvad er ikke bare en god forretning for beboerne i Isenvad fordi man sparer udgifter til naturgas. Det er samtidig en god forretning for miljøet, da der spares cirka 300 tons CO2 om året.

Energi Ikast arbejder hele tiden på at blive endnu grønnere og som forbrugerejet selskab kommer det også kunderne til gode, når der spares på udgifterne.

Sådan når det varme vand ud til beboerne

Et solvarmeanlæg er en rimelig simpel konstruktion, hvis man spørger driftsleder Peter Johansen ”Solen rammer en sort overflade med nogle såkaldte absorbere nedenunder, der opfanger varmen fra solen. Lige under absorberne pumpes en frostsikret væske rundt i et rørsystem af tynde rør, der nemt opvarmes af solen. Den varme væske bliver i rørene pumpet tilbage til en varmeveksler i en bygning ved siden af anlægget,” fortæller Peter, da han bliver bedt om en forklaring, der er til at forstå.

I varmeveksleren, bliver fjernvarmevandet opvarmet og sendt ud til forbrugerne i den enkelte husstand. Varmeveksleren fungerer på samme måde som fjernevarmesystemet i et normalt parcelhus. Den varme væske løber rundt i et system af rør og det kolde vand løber rundt i et andet system af rør. Da de to rørsystemer løber helt tæt op ad hinanden opvarmes det kolde vand af rørene med den varme væske. Når væsken har afgivet sin varme pumpes den tilbage igennem systemet og ud til solpanelerne, hvor den igen bliver opvarmet af solen.

Fakta:

Op i mod 90% af den varme Energi Ikast leverer kommer fra bæredygtige kilder.

Effektiviteten på en solfanger er 3–4 gange højere end på en solcelle.

Solvarmeanlægget i Isenvad har siden 2014 produceret 6.280 MWh varme. Det svarer til en besparelse på ca. 1.300 tons CO2.