Varsling om højere varmepriser fra januar 2023

Billede af radiator med termostat


Prisen på gas, flis, el og træpiller er steget voldsomt det seneste år.

De høje brændselspriser ser desværre ikke ud til at ændre sig foreløbigt og vil derfor også få betydning for prisen på fjernvarme i 2023. Det betyder, at priserne for fjernvarme fra Energi Ikast Varme A/S desværre stiger igen pr. 1. januar 2023.

Vi skal derfor varsle, at med virkning fra 1. januar 2023 stiger varmepriserne igen for fjernvarmeforbrugerne i Energi Ikast Varmes forsyningsområde.

  • Varmeprisen for et standardhus i Ikast, Bording og Isenvad stiger fra 15.843 kr. til 19.533 kr. for et årsforbrug i 2023. Det er en stigning på 307 kr. om måneden.
  • Varmeprisen for et standardhus i Engesvang stiger fra 17.614 kr. til 21.139 kr. for et årsforbrug i 2023. Det er en stigning på 294 kr. om måneden.

Et standardhus er defineret, som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Ikast, Bording og Isenvad:

  • Månedlig prisstigning for en standardforbruger i Ikast, Bording og Isenvad udgør 307 kr.
  • Varmeprisen pr. MWh stiger pr. 1. januar 2023 fra 647,40 kr. pr. MWh til 851,25 kr. pr. MWh.

Engesvang:

  • Månedlig prisstigning for en standardforbruger i Engesvang udgør 294 kr.
  • Varmeprisen pr. MWh stiger pr. 1. januar 2023 fra 745,25 kr. pr. MWh til 940 kr. pr. MWh.

Arealbetaling og abonnement er uændret.

Da prisen for et standardhus hos Energi Ikast Varme A/S er mindre end 26.000 kr., vil forbrugerne hos Energi Ikast Varme A/S ikke have adgang til indefrysningsordningen med tilhørende statslån. 

Fjernvarmepriserne er baseret på budgettet for 2023 for Energi Ikast Varme. Såfremt der realiseres budgetafvigelser i løbet af 2022 og 2023, vil de påvirke varmeprisen i 2023 eller det efterfølgende år i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Vi følger udviklingen tæt og melder selvfølgelig ud, hvis der er justeringer i varmepriserne.

Priser for 2023 kan findes her på Energi Ikasts hjemmeside under Fjernvarme.

Med venlig hilsen

Energi Ikast