Varsling om højere varmepriser fra juli 2022

Radiator


Vi er for tiden vidne til meget kraftige stigninger i priserne på el og gas. Dette forhold ser desværre ikke ud til at ændre sig foreløbig. Det påvirker også priserne for fjernvarme fra Energi Ikast Varme og dermed vores forbrugere.

Vi skal derfor varsle, at med virkning fra 1. juli 2022 stiger varmepriserne yderligere for fjernvarmeforbrugerne i Energi Ikast Varmes forsyningsområde.

  • Varmeprisen for et standardhus i Ikast, Bording og Isenvad stiger fra 14.802 kr. til 15.843 kr. for et årsforbrug i 2022. Det er en stigning på 87 kr. om måneden.
  • Varmeprisen for et standardhus i Engesvang stiger fra 16.416 kr. til 17.614 kr. for et årsforbrug i 2022. Det er en stigning på 99,9 kr. om måneden.

Et standardhus er defineret, som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Ikast, Bording og Isenvad:

  • Månedlig prisstigning for en standardforbruger i Ikast, Bording og Isenvad udgør 87 kr.
  • Varmeprisen pr. MWh stiger pr. 1. juli 2022 fra 589,90 kr. pr. MWh til kr. 647,40 kr. pr. MWh.

Engesvang:

  • Månedlig prisstigning for en standardforbruger i Engesvang udgør 99,9 kr.
  • Varmeprisen pr. MWh stiger pr. 1. juli 2022 fra 679,06 kr. pr. MWh til 745,25 kr. pr. MWh.

Fjernvarmepriserne er baseret på budgettet for 2022 for Energi Ikast Varme. Såfremt der realiseres budgetafvigelser i løbet af 2022, vil de påvirke varmeprisen i 2022 eller det efterfølgende år i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Vi følger udviklingen tæt og melder selvfølgelig ud, hvis vi bliver nødsaget til at foretage yderligere justeringer i varmepriserne.

Priser for 2022 kan findes på Energi Ikasts hjemmeside under Fjernvarme.

Med venlig hilsen

Energi Ikast