Bestyrelsen ved Bording Kraft-Varmeværk A.m.b.A.

Varmeværket har en brugervalgt bestyrelse på fire personer. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år ad gangen. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Et medlem af Bording Kraft-Varmeværks bestyrelse sidder også i bestyrelsen for Energi Ikast Varme A/S.

Bestyrelsen i Bording Kraft-Varmeværk A.m.b.A. består af:

Formand
Jakob Plum Lauridsen, mobil 40993786

Næstformand
Poul Bak

Bestyrelsesmedlem
Per Hedegaard Knudsen

Sekretær
Michael Mortensen