Bestyrelsen ved Engesvang-Moselund KraftVarmeværk

Varmeværket har en brugervalgt bestyrelse på fem personer. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år ad gangen. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Et medlem af Engesvang-Moselund KraftVarmeværks bestyrelse sidder også i bestyrelsen for Energi Ikast Varme A/S.

Bestyrelsen i Engesvang Moselund Kraft-Varmeværk A.m.b.A. består af:

Formand
Martin Eriksen, mobilnummer 21660152

Næstformand og sekretær
Finn Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem
Knud Stilling

Bestyrelsesmedlem
Jørn Kirkegaard

Bestyrelsesmedlem
Lone Thestrup