Respektafstande til elforsyningsanlæg

Når der arbejdes i nærheden af Energi Ikasts elforsyningsanlæg, skal følgende respektafstande altid overholdes:

10 kV-kabler (mellemspænding)
10 kV-højspændingskabler er målsat i forhold til faste genstande som f.eks. husfacader, skel m.v. Kablerne ligger normalt i en dybde fra 0,5 til 1,2 meter, men terrænændringer kan have ændret dybden.

0,4 kV kabler (lavspænding)
0,4 kV-lavspændingskabler er ikke målsat, men kun vist skitsemæssigt på planerne og angiver således primært, at der er kabler i den pågældende vejside. Kabeldybden varierer fra 0,4 til 1,0 meter.

Elkabler
Respektafstanden for elkabler er 1 meter. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Energi Ikast. Stødes der på advarselsbånd eller afdækningsmateriale inden for respektafstanden, stands da straks gravningen og kontakt Energi Ikast på telefon 96 60 00 33 for påvisning af kablernes nøjagtige beliggenhed. Påvisningen er gratis for Energi Ikasts egne kabler (10 kV-mellemspændingskabler og 0,4 kV-lavspændingskabler), mens kabelstikledninger påvises efter regning.

Kabelstikledninger
Stikledninger etableres, ejes og vedligeholdes af forbrugerne, hvorfor Energi ikast ikke har kendskab til den nøjagtige placering.

Mellemspænding Lavspænding
Respektafstanden for mellemspændingsledninger er 3 meter fra jorden. Er man over 3 meter fra jorden, skal man holde sig i en afstand af 5 meter fra selve ledningen.  Respektafstanden for lavspændingsledninger er 3 meter fra jorden. Er man over 3 meter fra jorden, skal man holde sig i en afstand af 1,5 meter fra selve ledningen.


Retningslinjer hvis respektafstanden ikke kan overholdes
Kommer man ud for, at man skal inden for respektafstanden, kontakt da straks Energi Ikast på telefon 96 60 00 33 for anvisning om videre fremfærd. 

I tilfælde af uheld - underret Energi Ikast
Energi Ikast skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes. Energi Ikast kan kontaktes på telefon 96 60 00 33. Sørg for, at ingen kommer inden for 10 meter fra nedrevne højspændingsledninger, 2 meter fra nedrevne lavspændingsledninger og 5 meter fra overgravede kabler.